When did the geological work begin?

The idea comes from the Dutch Nobel Prize winner Paul Crutzen. The man speelt a dominant role in aardse processes in heeft zo het aanzien van de wereld changed, constateerde hij aan het van deze eeuw. Het klimaat is op hol beaten, ecosystems verdwijnen, plans end dieren uit. Officieel leven we still in the holoceen, zoals het tijdperk ares de laatste ijstijd, ruim 11.000 yearar gegeden, wordt genoemd. Maar in feite zijn we in a nieuw tijdperk area, Zei Crutzen. We tremble in the Antropoceen.

The term bood is part of the discussion, for climatologists, biologists and milieuwetenschappers, which means that there is a need for the domain of geologists. That is because of the Wetenschappers, the de Aardse divorced in Delen in periods, so as het perm en het krijt. Tijdvakken van vaak mijoenen jaren with their own characteristics. Tijdvakken also the human spurs lifted nagelaten in the aardboden of ijskappen. Maar de Geologie does not affect the term anthropoceen not self-made.

Industrial revolution

A work group of the IUGS, the international geological union, on the basis of the 2009 declaration of the anthropogenic consequences of the rules of the vessel could be considered. In 2016 the werkgroep om het tijdperk was started in de jaren vijglich van the previous eeuw te laten. Terwijl Crutzen de industrial revolution as het omslagpunt zag, vond de Werkgroep dat in de Jaren na de Tweede Wereldoorlog een grote Versnelling in dat manselijk act what is opposed. Dáár was the transition.

And that year brings the workgroup advies uit over the marking van de grens. Aan wilke sporen is te zien dat het antropoceen is started? Is he in the aardboden net zoiets te vinden as het thin kleilaagje with iridium dat een restant is van de meteoriet die 66 miljoen jaar gegeden een maakte aan het tijdperk van de dinosauriers? This is marked as the transition from the critique to the paleogeen.

In het vakblad Science, dat Thursday verscheen, twee commissieleden discuss the wilted candidates daarvoor in a note coming. There is a value for plutonium – that comes from nature not in a way that it is common in the years between the core tests of the Bovengronds. Maar ook een bepaald soort roetdeeltjes marktert de invloed van de mens – roet dat in verbrandingsovens ontstaat uit steenkool of olie.

Het is an open race, recognize de twee auteurs. Het voorstel would have a number of stems in oplopende gremia van de IUGS doorstaan ​​​​- telkens met een meerderheid van 60 per cent -, voordat het anthropoceen wordt opgenomen in the married chronostratigraphic table.

Het aardse archive

Het luistert near nauw, says Kim Cohen, geology at the Universiteit Utrecht. “The definition must be based on the rules of geology. Wat mensen over deze tijd geschreven of meten hebben, tell not mee, also al is dat missheien nauwkeuriger. Het moet in het aardse archief zijn terug te vinden, in soil layers. Can that be done with super recents? This is de vraag. Men will not adjust the rules for the youngest birth certificate, unless the delays are too large and small. Then it’s geen geology sea, see men.”

Zelf is above the prior stand of the introduction of the new text. Hij richt me in zijn onderzoek op het holoceen, op het updatede verleden dus, geologische gezien. “Als ik een boorkern onder ogen krijg van de laatste 500 of 1000 jaar, dan is het postindustriële deel zo different, dat he veel better werkt than ik daar een separate term voor heb.” Hij vindt het ook een vorm van inclusiviteit om het antropoceen te benoem. “The vraag is peculiar: where does it go from here to the geology? From gaat dat vak alleen over het verleden?”

Principiële bezwaren

Zijn vakgenoot in Utrecht João Trabucho, who works in het Mesozoïcum (250 tot 66 miljoen jaar geleden), vindt het a bad idea. Not all of the stated archives of the anthropology are to be kept; hij heeft also principiële bezwaren. The work group provides a definition of the transition for what is meant by the traffic in Volgorde. “Je moet aan de hand van fossilen en gesteentes first definiëren de inhoud van het tijdperk. Maar weten we nog helemaal niet hoe the eruit gaat zien. Stel dat de mansheid over a couple of eeuwen is uitgestorven. That’s geologically inferior. Then we don’t cite in a new job, then it’s deze tijd de grens.”

Daarnaast vraagt ​​​​hij zich af of de jaren vijglich real een omslagpunt goods. The men’s beïnvloedt de aardse processes al veel longer. “Ton homo sapiens in North America aankwam, were de grote dieren daarna snel uitgestorven. Landbouw and Veeteelt raise al two dozen years impact on the climate. And also in the wouden van Siberia of the tropics zie je de hand van de men, een invloed the dozen jaren teruggaat.”

Wat Crutzen het antropoceen noemde is feitelijk a versnelling van dat processes. Het trek de discussion also scheef, vindt Trabucho. “Yes, wij mensen eisen veel van de aarde. Maar niet every eight miljard evenveel. Het is the Westerse men who in a given luxe leeft and responsible is for the versnelling. That aspect now comes up in the debate on Nauwelijks aan bod.”

Lees ok:

Words het unique lente, he says a planetoid in

That he met a flap and was made aan de heerschappij van de dinosauriers op aarde, is done in the middle of 66 million years. In addition, wetenschappers prices can be shared in the same jaargetijde dat Geurde.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *