‘Wetenschappelijke mogelijkheden, dat zijn also kansen die God ons geeft’

The Wetenschappelijk Institute (WI) for the CDA has failed since the end of the year for the specific use of the embryo’s child, its ware de partij zich altijd tegen heeft verzet. The first camera fraction is due in June for the creation of the obligation to consider that the abortion is due, and the thanks to the CDA in the years concerned in the abortion period. At the end of this day, there will be a monitoring of the senate fracture, not like the two camera fractures, in which the stretched van de abortuspil via de huisarts, om abortus laagdrempeliger te maken.

The CDA is technically not necessary for a sea of ​​fertility, but it will be used up until the actual camp is declared as having medical-ethical standards. Is the partij aan het schuiven?

The report on the Embryokweek is not partijstandpunt, but suffers in de partij wel tot feld debate tussen voortegenstanders, also previous maand nog op het partijcongres in het Gelderse Nijkerk. “Je ziet dat het CDA verdeeld is”, says theologian André Poortman, as the stafmedewerker van het WI de auteur van het rapport. The partiy heft de al decennia practicable practice of artificial birth (IVF) has been accepted for a long time, but the speciaal opkweken van embryo’s for wetenschappelijk onderzoek ligt gevoeliger. Because of this, it is not dead if there is a compulsory plan that does not exist, but also because of the processing of IVF techniques and knowledge of serious erfelijke ziekten. Embryo’s have been prepared for that purpose and then killed.

Lees ok: CDA think tank: laat kweken embryo toe

Hellend vlak

One of the most prominent testers within the CDA is Theo Boer, who teaches ethics from the gezondheidszorg at the Protestant Theological University in Groningen. Boer, the disappearing keren meeschreef aan het CDA-verkiezingprogramma, vindt dat omarmen van embryokweek “het oversteken van de Rubicon” is. “As ever menselijk leven gaat kweken om het puur instrumentel te gebruiken voor het verbeteren van other manselijk leven, kom je op een hellend vlak. Nu gaat het om een ​​​​embryo tot twee weken, maar waarom straks niet over een fetus van eight weeks?

De younger generation, he thinks eigentijdser over

Poortman knows exactly what the WI advisor says about the embryo’s avenues and the “strict voorwaarden” toe te staan. The WI-medewerker knows about the possible values ​​of other zones, such as the uitbannen van erfelijke ziekten, which can suffer serious handicaps. “Het gaat hier uitdrukkelijk ook om de kwaliteit van leven van kinderen which must now be born, dat vinden wij meer van waarde dan het prilste begin van het embryo.” Senator Greet Prins (CDA) steunt deze lijn. “As partij we may not de ogen sluiten voor wetenschappelijke mogelijkheden, dat zijn also kansen die God ons geeft.”

Tweede Kamerlid Hilde Palland vindt that the rapport voor het CDA aanleiding moet zijn om weer “uitgeprokener” te zijn in het debat over hoe wetschap moet be standardized. Palland states that the hair part of the technique is the only way to reduce the number of series that must be done, but it will also have a double limit. “Wanneer zijn we niet bezig lijden te verlichten, maar de mens te verbeteren? En mag kwetsbaarheid er ook nog zijn?”

As the CDA – now there are notes in the Tweede en negen in the First Chamber – the WI volgt, kan dat large gevolgen hebben voor toekomstige cabinet formats. Bij de onderhandelingen over het vorige en huidige kabinet, met next de twee liberale partijen VVD en D66 also het CDA en de ChristenUnie, koos het CDA most de kant van de small christelijke partij. In the last format, it is said that VVD and D66 are wet from the embryo-onderzoek toe te staan ​​​​may precede, because the wet mag deze cabinet period has not been handled.

Lees ok: The first camera is inclined to the task of abortion by the house arts

In the case of treatment of two initial low bets around abortion, this is due to liberal and left-hand parties (GroenLinks, D66, PvdA and VVD), which is also not possible because the CDA is not automatic from the canton of ChristenUnie. Hoewel de Tweede Kamerfractie zich nog wel tegen het afschaffen van de bedenktijd keerde, stemde de senaatsfractie verdeeld: four senators were tegen, four voor. Het beschikbar places van the abortuspil via de huisarts, what de keuzevrijheid voor vrouwen must be increased, konop unanieme steun van de Tweede Kamerfractie rekenenen.

Palland shows that the reason for doing this is to keep in mind that “a principle of action” is given for the hair fraction. Juist de bedenktijd droeg volgens haar bij aan de “zorgvuldige balans” in the Abortuswet. Het wetsvoorstel over de abortuspil is voor Palland “veel meer een practically voorstel”. Ze hoopt dat de pil bij de huisarts het aantal herhaalabortussen omlaag kan brengen. “De huisarts kent de omstandigheden van de vrouw goed en kan met haar het geprek aangaan.”

Autonomy from de vrouw

Theo Boer says that the CDA round abortion het profile verbleken en betreut dat. “I want to balance the strong doorslaan direction of the autonomy of the vrouw. The beschermwaardigheid van het born leven wordt nog wel met de Mond beleden, maar krijgt nergens handen en voeten.

Greet Prins means that with the name of the younger generation in the hair part, “eigentijdser” over het onderwerp thinks. Prins, the self voor het afschaffen van de Bedenktijd stemde, draws on the stemming juist veel positievereakties van CDA leden. “The leden zijn blij dat we stappen maken in ons think. I don’t want that to be covered up, but that’s right for you on the move that you make before you make an abortion.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *