Vanaf vandaag zijn we hit 8 miljard, is de grens in zicht?

How many mensen can de aarde aan? Nu de VN vandaag ergens op de wereld symbolic de eight millions of Werldburger aanwijzen, lijkt the veelgestelde vraag more relevant dan ooit.

“We were able to calculate vandals with 8 million de- velopments that were particularly specific to the population,” says Harry van Dalen, who is connected to the Universiteit van Tilburg and the demographic special education institute in Nidi. Lichtpuntje is dat dergelijke schattingen nogal uiteenlopen: “De bovengrens is 12 million.”

Same with Nidi-onderzoeker Kène Henkens point Van Dalen two keer hoe demografen zelf over populationsgroei think: tien jaar gegeden butder bijna duizend onderzoekers wereldwijd en vorig jaar nog eens onder 220 demografen in Europe. Both of them were about 30 percent of the respondent that they were going to be in the population at that moment when they weren’t there and thought the rest of it would be different. ‘The answers lost a lot of character.’

Bevolkingstellers were altijd al te verdelen in pessimists and optimists. Antoni van Leeuwenhoek, uitvinder van de microscoop, (over)schatte de wereldbevolking in het jaar 1679 in a opgewekte short aan de Britse anatoom en botanicus Nehemiah Grew losjes op maar liefst 13 miljard en dat aantal bracht hem allerminst in paniek (fun fact: Van Leeuwenhoek ontdekte two years earlier de mannelijke zaadcel). Toen de Amerikaanse ecolog Paul Ehrlich a little third year later The population bomb (1968) Schreef, Telde de wereldbevolking in Werkelijkheid nog maar 3.5 miljard inwoners. Niettemin became the onheilsboek a bestseller. Honestly judge the pursuit of ‘Zero Population Growth’-moving op, the bankruptcy for a population of 1.5 million inhabitants. Hij geldt nu than een voorloper op het rapport Borders on the Groei from the Club of Rome.

Draagkracht van de Aarde

We don’t want to know when it’s going to happen? “The moeilijkheid is dat de draagkracht van de aarde een grasp is met uiteenlopende definities”, says Van Dalen. For decades het daarbij went over van alles tegelijk, van de vraag hoeveel we can raise producers tot de vraag of we voldoende water and energy. In the middle there is a link to the uitstoot van Broeikasgassen: “En qua klimaatverandering Zitten we al in de gevarenzone”.

Tot ongeveer het jaar 1800 telde de aarde nog geen miljard inwoners en daarna duurde het nog ruim honderd jaar om het bewonersaantal van 2 miljard te bereiken. That decijfers vervolgens exponentieel stegen comes from the longer life duur, betere volksgezondheid, Voeding, hygiëne en medicines, in door de blijvend hoge vruchtbaarheidscijfers in vooral arme delen van de Werld. Tot 2050 zal meer dan de helft van de wereldwijde people’s name geconcentreerd zijn in slecht eight countries: de Democratic Republiek Congo, Egypte, Ethiopia, India, Nigeria, Pakistan, de Filipijnen en Tanzania.

life guarding

Toch is het volgens de VN allesbehalve raadzaam om in de geest van Ehrlich naar landen met hoge bevolkingstoename te wijzen as guilt aan klimaatverandering: van bigger invloed is de stijging van het income per hoofd van de bevolking op toegenomen productie, consumption en de uitstoot van broeikasgassen . “Meer welvarende lands hebben de largest responsibility om de uitstoot van broeikasgassen snel naar nul te brengen”, Schrijven de VN.

Bovendien valt niet te onder Schatten hoezeer de bevolkingsgroei is te thank aan our toegenomen levensverwachting: wereldwijd steeg de gemiddelde levensverwachting bij born tot 72.8 jaar in 2019: dat is 9 jaar meer dan in 1990. In 2050 zal de gemiddelde levensverwachting total, nog verstegen verstegen 77 years. In the minder welvarende lands there are 7 years aft of the gemiddelde levensverwachting landed in rijke.

Rijke Landen zullen verder vergrijzen en de komende decennia zal volgens de VN alleen migratie hier nog bijdragen aan bevolkingsgroei. Volgens de VN he is dan also ‘urgently needed’ aan beleid om het welzijn van de groeiende group ouderen te beschermen. En dan graag zone de planet uit te putten.

Will there be a demographic explosion and a big increase?

Tuesday 15 November wordt de 8 miljardste Werldburger ergens ter Werld born. In previous years there were 367 dozen children born per day (a total of 134 million) and overled he dagelijks minder dan 190 dozen people (to’n 69 million). Elk uur large de wereldbevolking met ruim zevenduizend people.

Are the years coming up soon? Elke tien tot vijftien jaar een miljard mensen bij, terwijl de groei van 1 naar 2 miljard nog ruim een ​​​​eeuw duurde. The spring of 7 to 8 million days during the twelfth year. Maar, voorspellen demographen, vanaf nu vlakt de groei af. Naarmate de levensstandaard stijgt, daalt het middelde geboortecijfer, en anticonceptie is steeds breder beschikbaar. Population experts predict that the largest of 9 million years over four years will be declared in 2037, and in 2058 the 10 million year will come to pass in two hundred years.

Hoewel de Verenigde Naties 15 November hebben uitgeroepen tot de ‘Dag van 8 miljard’, the exact date was not known to public officials. The Onzekerheidsmarge in the VN models is long before a year, long not overal the wereld is seldom known with hoeveel de population is gegroeid. Zeker is wel dat de middelde Nederlander (which is only 43 years old) in a wereld left with bijna het dubbele aantal mensen as tijdens zijn of haar geboorte.

How about the new Wereldburgers?

Azië hosts ruim de helft van de nieuwste miljard aan wereldburgers. That doesn’t come very quickly, but that Azië also did for 2010 on the continent with the most residents. The Asian population is met with 11.5 percent Toegenomen, comparable with the large in Latijns-Amerika. In Africa, the population met bijna een derde toegenomen, van 1.04 to 1.38 million, and in Oceanië was de groei 20 percent.

The European population (including Russia) is the last year in the Nautical Region, from 736 million to 746 million. There is a large number of seven miles to eight miles inhabited by a small number of feet in Europe. Het last erbij came miljard mensen told ongeveer evenveel Europeanen (10 miljoen) as inwoners van het veel thinly populated Oceanië (7.4 miljoen). Papoea-Nieuw-Guinea is also large, but also in Nieuw-Zeeland and Australia is the population size with about 15 percent of the total in Europe.

How big are the people in the 21st week?

Bijna driekwart van de bevolkingsgroei vindt plaats in lage-inkomenslanden reports de VN. In sub-Saharan Africa, the population promotion met 2.5 percent per year, bijna het drievoudige van het wereldwijde gemiddelde. Zo heeft Niger, in 2010 was even veel mensen woonden than in Nederland, now 25 million winners. The top 4 countries with the largest number of inwonera are the second oldest years later, the eighth week in China, India, VS and Indonesia. Maar het duurt not long sea for India sea residents said in China, so that is warned in 2023 zover.

Verderop in the lijst wordt dikwijls stuivertje certaind. De number 5 in 1990 – Russia, met toen nog 148 miljoen residents – state nu op de negende plaats. Pakistan and Nigeria raise Brazilië ingehaald naar plek 5 and 6 en het duurt niet long sea voor zij Indonesia qua inwonertal voorbij zijn. Some land in het Midden-Oosten zag the population of the afgelopen jaren also see very little, but that comes from a huge influx of labor migrants.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *