Van wildkap is geen sprake, shows the Rekenkamer, but het bosbeleid is a mess

Het goede nieuws eerst: het beeld dat Staatsbosbeheer overal in het land grootschalig bossen kapt, is onjuist. The largest manager of the Netherlands does not exceed that because it is a year in size, so it is not included on the basis of the Algemene Rekenkamer. Less mooi is de conclusie that no one suffers weet waar het bosbeheer in Nederland toe.

The Rekenkamer gaat he nu al vanuit dat het gaat lucken om de doelstelling van 10 per cent extra bos (37,000 ha) in tien jaar tijd te halen. Het kabinet en de provinces sraken dat in 2020 af in the boss strategy. Two years later he is a real 6000 hectare Bos Minder.

Are 2013 verdwijnt he bij all bosbeheerders seeds meer bos dan he wordt aangeplant, stateert de Rekenkamer in hair dinsdag different rapport Bosbeheer in beeld. Not all provinces that have been responsible since 2014 for the nature and landscape of their area of ​​responsibility, the Rekenkamer states.

Little new building stock natural

In the middle of the door is the open end of the link between the two. There are also variations in the doelstellingen van de provinces, come ze not old overeen with the van het landelijk bosbeleid in zijn he nog afspraken tussen overheden as aanleg van nieuw bos betaalt. The result of the boss strategy is that there are no more avenues in existing natural areas, but also in buffer zones of natural beauty, landbouw and woonkernen buiten het Natuurnetwerk Nederland komen. This comes true again nauwelijks van de grond.

Sowel bij de provinces as bij de minister van nature and stikstof ontbreken kennis en overzicht van het bosbeheer in Nederland, finalert de Rekenkamer. ‘De minister en de provincies fermented te little information om bij te sturen of om goed toezicht te houden.’

This comes from the workshop in het bosses, blijkt uit het onderzoek. Daarvoor keek de Rekenkamer naar Staatsbosbeheer, the largest bosbeheerder in Nederland with 270,000 hectares of nature, waarvan een derde deel bos. Boswachters and onderhoudsteams make a well-balanced cross, says the Rekenkamer. Maar het ontbreekt aan overzicht hoe de optelsom van all local and regional genomes bessingen eruit Ziet. Ook weet Staatsbosbeheer niet op central level hoeveel achterstallig onderhoud he is.

Lees ok:

Ontbossing in Nederland stays after Rosse is more variatie

De upper vlakte bos in Nederland needs nog steeds af, maar de daling stagneert. He is concerned about the vitality, but the bosses have been or else he is in the midst of the sea loof-dan naaldbomen.

He was quickly captured, but little was planned

It was planned a little later. De controle op het compenseren van lost nature because of a woning shoots tekort, shows betenschapper Eric Arets.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *