Now it’s time to fly!

Seed delivery of the article

Top wetenschapper van WHO recognizes in Afscheidsinterview the big fout om not te onderkennen dat het virus door de air gaat. Het geft mij zeer mixture gevoelens.

Full article: Nu ziet zij ze wel vliegen!

Leestijd: 4 minutes

WHO topwetenschapper heeft spijt over fout

The Indian arts die since 2019 Hoofd Wetenschap bij de WHO is, heeft an interview given in the kader van haar naderend afterden. The state as head:

In this interview, haar de vraag was gesteld, which was haar grootste fout, than hoofd wetenschap van de WHO. What that’s fine, that’s never been shown, that he’s virus door de air gaat. That’s the answer.

“We hadn’t wanted to do that before, based on het beschikbare bewijs, and heeft ons a pity berokkend. You can give that criticism on who is oneerlijk, we want to raise we talked about ventilation and moon maskers. Maar we raised nooit duidelijk uitgesproken “It is a virus that door de air gaat”. Het spijt me zeer dat we dit not veel, veel eerder hebben gedaan”.

Daarna puts ze uit waardoor dit kwam. Gevangen in oude dogma’s en onduidelijkheid over haar own functie, which was recorded in 2019.

Zeer mixture gevoelens

I would like to confess that I did this interview with my friends and family. Het is fijn dat ze dit now recognized. There is a difference between in the Netherlands such as Van Dissel, Koopmans and Bonten, but that is also the case in an interview with great zeggen. The zullen sea de lijn follow “We hebben het altijd al gezegd, want kijk maar daar en daar stond al het woord “ventilatie”.

Maar what me pijn doet en toch weer boos maakt is hoe groot de Schade is doordat men niet al in April 2020 onderkende dat het virus door de lucht went. April 2, 2020 schreef ik dit article.

Now it's time to fly!  - 52993

En de Weken erna many more articles about that onderwerp. How important it was that it was recognized that the spread of the virus outside the air went into that door and it was recognized that the important rules of the maatregelen were ineffective/onnodig and the important maatregelen from the most kwetsbare te concerns could never be taken away. Never stated that I would like to do my best to give you the right to draw conclusions. Besef was het had mentioned as men in April 2020 we had noticed what I had toen publiceerde:

  • In Zorginstellingen, an inconvenience was met with good ventilation in a large amount of air. Bezoek van Familie zou dan wel mogelijk weweest zijn. En de bewoners hadden wel naar buiten gegegen.
  • De restrictions in de Buitenlucht zouden opgeheven can be.
  • Zodra het weer werd (vanaf mei) zouden all restrictions opgeheven kunnen become
  • Het onderwijs had become weer hervat kunnen.
  • Sportactiviteiten had become possible to start
  • Festivals and other activities for Jongeren Hadden in de zomer gewoon kunnen plaatsvinden

Not all will not be given, maar also heeft men not given with my Deltaplan Ventilatie (June 2020) and we will be dead and with the beginning of 2022 with the rule of ingrijpende new rules with the belachelijk lockdown of and 2021 as an apotheosis.

Het lukte me in April 2020 real ampere om via de traditionalele media met dit verhaal te komen. Happy at least a couple of times by OP1, but that’s because of the consequences if something is threatened. Hoe konik “as simple opiniepeiler” het beter weten dan de reeks van desexperten van RIVM, OMT and other which he blijkbaar wel voor hadden doorgeleerd.

Toen in June 2020 ik een debate like houden met Prof. Voss reageerde het hoofd communicatie van de artsenfederatie met een article waarin hij me “anti-wetenschapper” noemde. Het was alsof de cardinalen van de Paus begin 17e eeuw zich ook uitspraken tegen Galileo toen hij stelde dat de aarde om de zon draaide. Wararmee ik kwam didn’t like that zijn, wanted that was tegen het dogma wat WHO en RIVM overeined held. The Wetenschappers (vooral natural experts) who found Hetzelfde stelden as ik, op z’n best genegeerd, maar bij voorkeur geridiculiseerd. Daarbij gedwee gevolgd door de media. Because of that, the Covid-19 virus in March 2020 was a special variant of Long Covid had for the media: it seriously touched the critical assets of it.

Have you emptied something?

That deze aftredende functionaris van de WHO dit in het openbaar zegt betekent nog niet dat ook other in belangrijke posities bereid zullen zijn in het openbaar te recognizable hoe ze toen fout zaten. As indicated, I will move to Van Dissel in the Netherlands not yet.

When there is a discussion about the recognizable van de spreading by the air Schreef Rosanne Hertzberger deze grappige/trieste tweet:

Now it's time to fly!  - 52994

Ain’t bang that ze nog gelijk heeft toook.

In my right hand I was still drunk, nor did I notice some media recognition of the fact that I was in April 2020 until he had rights and had a long way to go.

Wat ik real veel belangrijker vindt is not of the knowledgeable het in Nederland naar buiten uitspreken of niet, maar veel meer wat ze nu eigenlijk doen met de constatering dat ze heel erg mis zaten en dat dit grote gevolgen heeft gehad. Do you have any questions about what rules you would like to take?

Op dat point ben I’m not so optimistic. The result was that the real evaluation made me suspect that there was a risk that it would be wrong. Op heel veel onderwerpen merk je dat men vanuit dogma’s blijft opereren in plaats van te works with data, analysis en een open debate. Waarbij men met veel gemak degenen diskwalificeert which does not manifesteert as “ja-knikker”.

Men is erg ver afgedreven van datgene what wetenschap is, terwijl men zich juist op de wetenschap beroept……

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *