Modern Landbouw is funniest for biodiversity. Maar not in the Ooijpolder, because there are flaps in the fields on and off

Terwijl overheden deze weken in Montreal vergaderen over een betere Bescherming van de biodiversity, Laten hoogleraar plant-ecologie Hans de Kroon en promovendus Robin Lexmond zien water de afgelopen vijftien jaar al is bereikt op het platteland van de Ooijpolder, vlakbij Nijmegen. Hoe er weer vlinders af en aan fladderen. Hoe er orchideeën zijn gaan bloeien.

Lees ok: De soon waarmee dieren en plans uitsterven what in tien miljoen jaar niet zo hoog

“Maar dit is wel zo’n beetje de slechtste dag om dat te laten zien,” says De Kroon. Op deze maandagochtend, laat in de herfst, is het grijs, grauw and miezerig. Net as Lexmond grapping shows that the biodiversity is “now verte zoeken is”, he lands a winter koninkje in a struik vlakbij, and hupst van tak tot tak.

The modern, large-scale farmhouse is one of the largest veroorzakers of the achteruitgang in biodiversity. In the tropics it was rainy and threatening in landbouwgrond, where there were winds, of akkers om veevoer op te verbouwen. In Europe there is a biodiversity on the Tweede Wereldoorlog for the purpose of the intention of the intensive ring of the landbouw: the option of using stretched monocultures with high input from (art) mest in bestrijdingsmiddelen. Due to inventories of the planning office for Leefomgeving, the new trend of biodiversity in natural areas has come to a standstill in the Netherlands. Op het platteland zet de daling real nog steeds door.

Maar not in the Ooijpolder. Veel boeren lifted here zo’n vijftien jaar completed contracten getekend om stukjes van hun land vrij te maden voor married landscape elements. We pass ze tijdens de wandeling tussen de weilanden en akkers door. Rijtjes knotwilgen, meidoornhagen, kruidenrijke stroken langs de akkers, poeltjes, verflauwde oeverhellingen. In the end of the year, there will be long-term compensation – for additional income and income. “Voral the guaranteed compensation for 30 years is very important,” says De Kroon. In de verte strijkt een zilverreiger neer in a plas.

Icarusblauwtje

Terwijl we longs een rijtje knotwilgen komen, en koolmezen ons kwetterend achtervolgen, somt Lexmond enthousiast op wilke sorten vlinders ze afgelopen zomer al heeft gezien in de omgeving. “Icarusblauwtjes, dikkopjes, bruine zandoogjes, klein geaderde witjes, en ook specialere sorten als bruin blauwtje en oranje luzernevlinder.”

De Kroon coördineert a previous year started the project that onderzoekt hoe de biodiverseit op het Platteland te produce is. Via the Nationale Wetenschapagenda van NWO it is written in 4 million euros for delivery. Het project zal vijf jaar duren, vertelt hij. Behave in the Ooijpolder loopt het onderzoek also in the West-Nederlandse bollenstreek and in the veenweidegebied van de Alblasserwaard. “Hey kijk,” says Lexmond. Ze knows about a field with maïsstoppels. He shoots away a lot.

De Kroon’s project coordinated a link established in 2018 by Deltaplan Biodiversiteitsherstel, een samenwerkingsverband van natuurorganisaties, boeren, overheden, bedrijven en kennisinstellingen. Open September overhanded by the Minister Van der Wal (VVD, Nature and Stikstof) a plan for the coming end of 30 years 10 percent of the plateau in the direction with landscape elements. By 2030 it is 7.5 billion euros in long-term earnings.

For the plan raised Wageningse onderzoekers het nut en effect van landscape elements brought into the map. Irene Bouwma reports on the phone that he has lost functions. Het vastleggen van CO2, a better management of insect pests in the water, water infiltration, air supply. “For the first two functies he jumps duidelijk uit”, says Bouwma. That’s actually quite logical. “Een rijtje knotwilgen puts more CO2 huge dan een prikkeldraad.” En al the landscape elements geven all sorts of extra leefgebied, bescherming en voeding, zegt ze. “Vanuit the meidoornhagen of kruidenrijke stroken trekken ze ook de wasser in, en onderdrukken daar plagen.”

Velleeuwerik

Voor de Ooijpolder is in 2014 the first analysis of changes in biodiversity, Stichting Bargerveen. Ecolog Marijn Nijssen writes mee aan het rapport. Hij vertelt dat ze een vergelijk maakten tussen areas were conscious landscape elements zijn laid out, in areas vlakbij zónder the elements. “Bird soorts as de grass and de veldleeuwerik deden het duidelijk better in areas met the elements.” That gold also voor veel insecten, and een soort as de kamsalamander, says Nijssen. The best leek and combination of varied landscape elements in the works. Nijssen called the initiative in the Ooijpolder “a great success”. Het maakt overigens nog wel uit, zegt hij, hoe de elements were onderhouden. “Boeren hebben de neiging om het landschap heel netjes te willen houden. Wij zeggen dan: het mag wel wat slordiger.”

Lees ok: Haast is based on new mass extinctions that occur, including biologists and ecologists

De Kroon knows that word. Zijn Vader was a Boer. “Hij vertelde me altijd: a slordige boer is a bad boer.” Het aanleggen en beheren van landscape elements vraagt ​​​​een others Way of thinking. “Maar veel boeren hebben really wel hard voor de nature.”

We lop long een akker met koolzaad. On the edge of the state of Meidoornhaag. De rode besjes he zitten here en daar nog aan. Lexmond tells that ze also wil gaan onderzoeken hoe de landscape elements been built because of the different sorts. “Functioneren ze enkel als doortrekroute, or ook als leefgebied?”

We come to a point with a square corner. Het poeltje staat droog. Terwijl de herfst al bijna voorbij is. De Kroon writes ervan. “Here I’ve done a couple of years, and I’ve seen the salamanders.” De Rijn en zijn verlengde, de Waal, is aan het veranderen van een rivier which deels door smeltende snow wordt gevoed, in een rivier the avenues still rainwater ontvangt. De zomers became droger, en dan trek de rivier water uit zijn omgeving way. “Dat wordt een enormous, extra uitdaging.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *