Krijgen Frimout en De Winne vandaag een opvolg(st)er?

In Parijs wordt straks de nieuwe Lichting Europese astronauts voorgesteld. The ‘big four’ at the Europese ruimtevaartorganisatie ESA is quoted as well. For België is het hopen op het vijfde of zed ticket naar de ruimte en de maan.

December 1st, 2009, when the ESA ministerial office in Parijs died, the four aspirant-astronauts died because they died in Europe’s astronaut corps. From the 25th land were the burgers for another half year, the contract was opted for by the astronaut selectie, it was added to a handful of new (of the first) future campaigns.

Misschien is dat de red waarom de ESA voor het eerst ook a reserve pool created, in which the zou – not toevallig – a twintigtal reservists tell. Zij was not introduced by the ESA ingelijfd, Krjgen hooguit een week training per year and can pas has been ingezet as he zich nieuwe kansen voordoen. Before lengthy and really ruimtemissies wordt in the first plaats een beroep gedaan op het vaste astronautenkorps, de ‘beroepsastronauten’ zeg maar.

Dirk Frimout (boven, tweede van right) and the other leden van der Crew in het ruimteveer Atlantis, tijdens hun ruimtemissie in 1992.

Photo: HUM Images/Universal Images Group

Twintig à dertig

Toen nekele weken gegeden de last selectieronde afliep, bleven he volgens onze information next twintig à current candidates over – net voldoende dus voor de beoogde aantalle nieuwe beroepsastronauten en reservisten. Uit the candidates heeft de ESA-leiding – in front of Director General Josef Aschbacher – a new project. Bij de overgebleven candidates zou minstens één Belg (of Belgische) hebben gezeten.

The name of the ESA remains strictly confidential until midday. The statement for the ESA ministerial order, such as the state secretaris for Wetenschapsbeleid Thomas Dermine (PS), can be talked about informally that the old words will come withering in the direction het uitgaat.

Bijdrage aan budget

Also in Europe there are national concerns, this is the astronaut selection for a specific policy. He has been elected second since 2008-2009 (the first to organize the Helemaal itself by ESA and has never been more reliant on national pre-thoughts) as a Brit, a German, a Fransman and two Italians. The four countries, with Frankrijk op Kop, are traditionally the largest financiers of the ESA. Dertien jaar gegeden kreeg maar één ‘small’ lidstaat een beroepsastronaut: Denmark.

De Verwachting is dat de ‘big four’ also deze a beroepsastronaut krjgen toegewezen, thinks Vladimir Pletser, a Belgian Ruimtevaartingenieur who tot 2016 by ESA worked in the aan dere astronaut selecties heeft deelgenomen (see hereonder). ‘Bij de finale selectie speelt de bijdrage aan het ESA budget zeker een rol.’ Maar also de bijdrage per capita is geen important factor, shows Pletser. “Daarin state Luxembourg bovenaan. It is not possible that the smallest of all ESA lid states an astronaut is born.’ Al moet he natuurlijk wel een Luxemburger bij de andkandidaten zijn.

Krijgen Frimout en De Winne vandaag een opvolg(st)er?

ESA Topman Josef Aschbacher.

Photo: getty

Kans for Belgium

Ook Belgium vecht op dat vlak boven zijn weight. Het draagt ​​​​never avenues per hoofd van de Bevolking veel bij, het is also de op four na biggest betaler. Bovendien zal de jaarlijkse Belgian bijdrage vanaf following year stijgen van 255 to 305 million euros. Staatssecretaris Dermine he shows everything aan te doen om straks uit Parijs met a new astronaut terug te keren. En liefst a beroepsastronaut.

Toch is het for ons land geen opened race. The ESA-leiding wants to put a lot of complex puzzles in 2009. Het voorbije decennium zijn he heel wat nieuwe lidstaten (en zugeheeten geascieerde lidstaten) bijgekomen. Keep a geographical spreading streeft de ESA also een gender eventual weight. And then there are no more required profiles (pilots, technicians, wet chappers) for the uiteenlopende missies the gepland staan.

The new lighting has not all meant long-term missions to the ISS Ruimteststation, but in the two days it will help from the decade and also for missions to that month. Of the implemented European effects on the maan zullen landen, of ze he alleen naartoe has been written about the works on the Lunar Gateway (een soort miniruimtestation bij de maan), daarover lopen de onderhandelingen met de Nasa nog.

De reward Belgian aspirant-astronauts

Dirk Frimout and Frank De Winne zijn de some Belgen die ooit in de ruine zijn weweest. Veel Minder because of Marianne Merchez and Vladimir Pletser. They were all in pole position in the years 90 after the decision from Frimout, since in 1992 they were flown on board the space shuttle Atlantis.

In that time, Ukkel will be able to offer you Merchez, arts van opleiding, by ESA will be selected as an astronaut. In de aanloop naar een gezamenlijke Europees-Russian missie naar het ruimtestation Mir vatte ze daarom haar training aan in Moskou. Ze brak die na grande maanden om in de Verenigde States bij haar partner te gaan wonen, an Italiaan die toen in Houston door de Nasa will clarify the matter for a space shuttle mission. The plaats van Merchez in the Sojoez-Missie are taken by a German, a generated root by Dirk Frimout.

The Brusselse ruimtevaartfysicus en -engineer Vladimir Pletser zag in de jaren 90 two astronaut selecties aan zijn neus voorbijgaan. Also hij had been decided on by the selection of 1992, with great successes. In 1995 we were sent out to Belgium by the ‘Payload Specialist’ tijdens een space shuttle experiments around microzwaartekracht uit te Voeren. Thanks to a week-long training in preparation for NASA in Houston, there is a lot of pressure on the sea from ESA outside of the country, but in Spain. En zo was het tot 2002 woke up tot he still liked eens een Belg naar de ruimte. Interesting detail: Frank De Winne even had a choice of elections in 1992, waarbij hij werd in de wervingsreserve (een soort voorloper van de huidige reservepool). Toen er later, the decennium nood was an additional astronaut, hej alsnog opgevist.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *