Karel Knip tests zelf ammoniac te maken. That’s not worth it

Het zijn de koeien the Nederland zijn ammoniakproblemen, thereafter bestaat geen twijfel. It is here that there are several marks in the koeien, which there are no animals, but it is known that it is in the urine and in the seals of the marks, and in the combination of the two, it is known that there is ammonia. The book brought out in 2021 Stikstof – De sluipende effects op natuur en gezondheid had geen ruimte om erop in te gaan, what heel jammer is. Wel kon je er vinden dat het afplaggen van de heide nooit zin heeft gehad. Het worked averechts.

De koeien staan ​​​​één, de varkens twee en de kippen drie. Then there are still some remaining items that have been closed by shapen and geiten. Viskwekerijen zijn niet opgenomen, hoewel vissen hun teveel aan stikstof nota bene Rechtstreeks as ammonia in het water brengen. Het zal wel niet veel te betekenen hebben. The hedendaagse stikstofcrisis gaat over een teveel aan ammoniak in de air.

The ammonia wordt vooral vrijgemaakt uit het ureum dat zit opgelost in the urine which koeien en varkens zo vrijelijk lateen lopen. Onder natural omstandigheden come the processes all op gang as het enzyme urease de zügeoemde ‘hydrolysis’ of ureum tot ammonia (in koolzuur) can versnellen en het zijn bij uitstek bacteriën the dat enzyme can leveren. Since the urine from the zoogdieren is low in bacteria, the risk of this happening is that the cells of the germs are damaged, so it comes that he pas quick ammonia on the state that is used to mix it with the urine. If you want to use it, there are just bomvol bacteria with urease activity, so it is al bijna een eeuw oud. Modern stikstofbeleid consultert uitwerpselen en urine divorced te houden.

Grootstedelijke urinals can urgently get ammonia.

Photo ANP

In any given state of the Nederlanders ruim boven de varkens en het no one can mix ontgaan dat also Nederlanders urine en uitwerpselen. A modern ‘separation of sources’ in de sanitaire afvalstromen has not come to pass. Vreemd genoeg lees je nooit iets over de bijdrage van de Nederlander zélf aan de landelijke ammoniakemissie. Hij moetbaar zijn want uit de luier van een te laat verde zuigeling, bijvoorbeeld, kan en penetrende ammoniakgeur opstijgen. Think of large urinoirs and a wc’s van pompstations and overfull campings.

How much ammonia is produced in the Netherlands? Dat sake also de boeren wel weten. Een oudere Amsterdammer, naam bij de redactie known, bleek already zijn ochtendwater voor onderzoek af te staan. Zelfs much hij ertoe te move een stevig monster uit zijn ochtenduitwerpsel te steken. Uit het national darmkankeronderzoek had hij nog een schepje en een zekere behendigheid ter zake overgehouden.

An intriguing cloudy troebeling

Land Twee Portie’s urine as such in a jampot, aan een derde wat uitwerpsel en aan een Vierde wat tuinaarde toegevoegd, want ook soil material is volgens wetenschappelijke bron rijk aan bacteriën met urease-activiteit. Aanvankelijk was het ochtendwater helder than Heineken, but within another half uur ontstond steeds an intriguing cloudy troebeling that never sea verdween. What het was not duidelijk, also de microscoop kreeg he geen vat op. Bacteria? So soon the rivets are big at the temperature (it was 17 degrees). Het zal wel een chemical omzetting zijn, also kouwe thee wordt troebel than ever the te long laat staan. Well, every day of three, four kreeg all urine geleidelijk aan de kleur van het vermaarde Oud-Bruin dat zo popular what bij zügede vrouwen en restaurateurs the game-friendly data.

Aan de geur van de Urine changes ondertussen little from niets. Niet in de blancos en niet in de monsters added. Pas na een week kwam boven de jampot met urine en het klompje uitwerpsel een ammoniaklucht te hangen. Met behulp van pH-papier many aan te tons dat de zuurgraad toen what opgelopen van geveer 6 tot bijna 9. De zuivere urine was itself na tween not changed in pH. Van ammoniak what daar geen spoor te confess.

Raadselachtig, want urease-activiteit is a high want property of many bacteria and urease-active bacteria zijn volgens de literatuur Alom present. You also go to the glassworks in the air. Fecalien lijken niet per se Nodig for the ammoniac vorming. Toegegeven: Urine is a weird thing, Grotendeels Mineral Voedingsmedium Maar for urease-active bacteria because het nagenoeg everything that’s big. The formed ammonia acts as an energy and stikstofbron, the formed CO2 is koolstofbron and verder is he geen gebrek aan fosfaat, sulphate and potassium. You were wondering if it was ammonia?

Is hygiene de boosdoener?

Het valt niet uit te sluiten dat de almaar toenemende hygiene de bosdoener is en dat he helemmaal geen spontaneous aanvoer van urease meer is. The rest of the beer has never changed in the past because the azijnzuurbacteriën has become zijn. If the hygiene inventory is to be cleaned, what urine is in a glass? Thanks to the amount of ammonia that was used in a glass of Versevine. So as a starter culture used om zelf yoghurt te maken. Maar ‘t will never and also a temperature increase (tot 22 degrees) brought geen uitkomst. Het moet wel zo zijn dat de fecaliën niet all urease-bacteriën maar also notable voedingsstanddelen aanvoeren. Misschien wel het nickel dat urease zo nodig heeft.

The state weer tegenover dat men er in vroegere eeuwen nooit some moeite mee had om de beschreven ammoniakproductie op gang te brengen en in Stand te houden. Omgezette Urin (‘stale urine’) is used on a large bowl, but it is ontvette and it blekens, in a different process, weefsels want to abuse it. The least about the intense stench van de bezigheden maar nooit about gebrek aan ammoniak. Wel much het op dat a groepje experimenteel archaeologists dat 2004 in Eindhoven op middeleeuwse wijze wilde vervilten maar liever zachte zeep van Driehoek bruikte dan omgezette urine. So here is vandaag aan een bestaand problem een ​​​​nieuw problem toegevoegd.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *