‘I would like to see exciting things that I want to do’

‘I enjoy a simple life. I would like to have exciting things that I make of everything that is alive and well in the future. The quote ‘rijkdom is het smaller van je hebzucht’ vind ik inspiring. I will leave a Christian living cover. I know that he is a god. De Bijbel geeft ons aanwijzingen that we want to zijn voor our next en voor de aarde. Dat geeft mij hoop voor de toekomst”, says the 26-year-old agrotechnoloog Carsten Schep op a vergaderkamer aan de Wageningen University & Research. Hij works at the institute that onderzoek does near the veehouderij.

Schep neemt deel aan het project Netwerk Praktijkbedrijven, waarin ruim honderd melkveehouderijen all sorts of maatregelen doorvoeren om de uitstoot van ammoniak en het broeikasgas methaan sterk terug te penetrate. The two project managers, Cathy van Dijk and Gerard Migchels, aim to reduce the amount by 70 percent from Haalbaar. “Je kunt grote stappen maken”, says Schep, “alleen al door het voer aan te en de stal heel goed schoon te houden. Of any chance that boeren uitgekocht have om het stikstofproblem te helpen oplossen? He zit veel tijdsdruk op. Dus he zullen wel boeren uitgekocht gaan been. Maar Veel Hoeven het er niet te zijn. He zullen anyway bedrijven stop omdat ze geen opvolger hebben.

Schep is itself tussen de koeien opgegroeid. “Mijn ouders hebben een melkveehouderij in Langerak, in the Alblasserwaard. For a long time there were 75 milkshakes, but that was the last thing that was cromped. Het wordt for my father te zwaar. I’ve long thought about it from ik het bedrijf zou overnemen. I ben de some potentiële opvolger. Maar ik heb beloten het niet te doen. Het runnen van een Melkveehouderij is technically two. Het gaat altijd door, 24/7. En je doet veel work laag bij de grond. Ik ben 2.03 meters long. I ze het aan my father. That is vaak door zijn rug gegaan. Hij is halfway de 50 en nu al versleten.

“Ik ben 2014 in Wageningen op kamers gaan wonen. Toen ik aan het begin van my bachelor iedereen zag opkijken as he een trekker voorbij reed, wist ik dat ik goed zat. My interest is limited to the technique.”

Photos Dieuwertje Bravenboer

Low-emission stalvloeren

“For my master scriptie heb ik onderzoek gedaan naar het effect van het afdicht van de mestkelder op de uitstoot van ammoniak. As per kijkt naar de uitstoot van ammoniak door de Melkveehouderij hebben stalls een nimble aandeel, more de helft. Daarvan comes 50 to 70 percent van de vloeren, and en 30 tot 50 percent uit de Kelder. Heeft he vooral mee te maken dat feces en Urin bij elkaar komen. In the urine there is a lot of stikstof, in the front of the ureum. Bacteria in the feces die with the enzyme urease de ureum omzetten in ammonia. Volgens de theory zou je de uitstoot vanuit de Kelder met zo’n 50 percent can reduce by hem af te densities. Met my onderzoek heb ik later zien dat dat inderdaad klopt. Maar avenue as de kelder héél goed is afpoem. Zekers at night. Do you want to koelt de buitenlucht af. The second air comes from the valley, now the main field is in the middle of the warmer air with the ammonia gas that is there, next to the building.

“Are June ben ik drunk with the project Netwerk Praktijkbedrijven. For the vijftien van de ruim honderd deelnemende melkveehouderijen we have all sorts of meeting equipment planned. I analyze all data. The program hasn’t started, you haven’t heard it yet. Het vind vind maatregelen which de boer vrij makkelijk kan invoeren and which een groot effect hebben op de uitstoot. So that’s an adjustment of what’s going to happen. There are a lot of things in there, and there are some stikstof. A specific reason for this does not need to be said about it, it comes via the urine and feces weer uit. It is also relevant that the boer zijn stalvloer goed schoon houdt. This can be done by the mechanical scaffolding, most of which are moved away from the fields in which they are used. Of each installs an extra chuif. Daarnaast helps het than de koeien vaker de wei in gaan.

“He was said to be divorced because he had a problem with him when he was divorced. Maar in the air on the ground there are also bacteria that produce ammonia. You separate that works maar ten dele.”

Boeren the heel graag sake

“De stikstofdiscussie vind ik vrij fors. De druk op boeren has increased enormously. Maar wat ik op die honderd bedrijven zie, please me positively. Dat zijn wel boeren die heel graag sake. When each mentality rises, we come.

“A major problem in Brussels is that there is a problem in the Netherlands for derogatie afbouwt. Boers love extra dierlijke most op het land uitrijden. There is now a street door. Vanaf januari zal het mestoverschot snel groeien. I know that the height of the building in the end of the term cannot be counted if it is overshot in the course of the war.

“The Netherlands is a super productive country. It shouldn’t be reduced logically or deliberately. Maar dat de veestapel zal krimpen is onvermijdelijk. He is een gebrek aan opvolgers. The Melkveehouderij zal sea would like to work in balance with the nature. En de people blijft big, so there are more wonings needed.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *