Haast is based on new mass extinctions that occur, including biologists and ecologists

How a year of twintig gegeden in de zomer met de auto een ritje maakte, you know that you’ve heard about thuiskomst onder de bestjes zat – cleaned wasps, vliegen, vlinders en other ‘ongedierte’. Tegenwoordig blijft de ruit vrijwel schoon. It is a spoken word from the shortest possible follow-up of the biodiversity – the variety on the plants there, and on the ecosystems that will occur.

In 2017 het groot nieuws toen uit een onderzoek in de omgeving van Krefeld, not ver over de grens bij Venlo, bleek dat de afgelopen dertig jaar het aantal insecten daar met longeer driekwart was afgenomen. Het is not the only one that was really dramatic. Het CBS becijferde, same de Vlinderstichting, bijvoorbeeld dat het aantal dagvlinders in Nederland since 1990 is held. De dalling van het antal night linders is more quickly done.

Lee’s ok ‘Kunming’ is for biodiversity, what ‘Parijs’ is for climate

Het laat de urgenie zien van de vandaag started biodiversity site stop in Montreal, which op 19 december moet uitmonden in a new world accord over nature. Het oude akkoord stamt uit 2010 and liep tot 2020. Het was de bedoeling om in dat jaar tijdens een conferentie in China nieuwe afspraken te maken. Türkorona is the tip only a couple of times longer. If that happens, then there will be no more fees, it will be announced in Montreal.

The men doet zijn invloed tot in the verste uithoeken van de planet gelden

Haast is grounded, zeggen biologists and ecologists. Want in middels lopen een miljoen sorten planten, zoogdieren, vogels, reptielen, amphibians, vissen en ongewervelde dieren gevaar om te verdwijnen, sommige al binnen decennia. Wetenschappers vrezen dat we in the riching gaan van een nieuwe golf van massa-extinctie (de zed in ongeveer 450 miljoen jaar). In zo’n golf, steeds will increase driekwart van alle sorten uitgeroeid. The previous ones, written about 65 years ago, claim to be one of the dinosaurs.

Lees also dit vragenstuk: De soon waarmee dieren en plans uitsterven what in tien miljoen jaar niet zo hoog

Plastic zak in Marianas trough

When he comes to a new golf, the veroorzaakt door de mens, which zijn invloed niet alleen in zijn directe omgeving, maar tot in de verste uithoeken van de planet doet gelden. The atmosfeer wordt vervuild met broeikasgassen, fijnstof and other toxic substances. A couple of years a plastic zak will be given from the bottom of the Mariana trough, the top plate from the outside.

The Montreal lace helps process the cores. Because of this, there would have to be a greater responsibility if nature were to cause such use in a manner that would be a pity – not all of 30 percent of all land and sea that would have been dead would have been uitgeroepen, but all nature. Uiteindelijk is het large doel van de onderhandelingen om in 2050 “in harmonie met de natuur” te leven.

The twisting of nature can have dramatic consequences. In the first place for the nature of the world, which is due to weerbaarheid, you should thank a large variety. Maar also for men. “De snelheid waarmee soorten verdwijnen is tientallen tot honderden hoger dan het gemiddelde van de afgelopen tien miljoen jaar”, said VN-secretaris-generaal António Guterres in October last year.

Uitputte soil

The “harmonie met de natuur” is nog ver te zoeken. Forebeelden van war het misgaat zijn he genoeg. Wereldwijd gaat jaarlijks 75 million ton valuable aarde lost doordat de Boden te vaak wordt omgeploegd en wordt ‘verrijkt’ met Kunstmest, waardoor hij wordt uitgeput. In China and Japan there was a piece of cake in the home, it was said that there was a need for it to be done by hand.

That process can also have been suggested. Tropical rain will blow sooner than you can produce because it’s thought that it’s gone, bleek last year from an event in Science. Maar dan moet de nature the kans krijgen. Daarvoor is a major concern for biodiversity.

6 questions about biodiversity p. 4-5

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *