Gidsland Nederland can met zijn doorgedreven stikstofnorm nog veel leren van other EU countries

Het cabinet should meet religieuze neck rigidity to a large extent on the Kritische DepositieWaarde (KDW) as some ‘wetenschappelijke’ degrees by the area of ​​nature. Johan Remkes is not the only one who wants it. The KDW should not have more than one risk indicator.

For the other Natura2000 area in the Netherlands, there is a KDW vastgesteld: the maximum number of kilos of substances that per ha per year is like a neerslaan. ‘Wetenschappelijk vastgesteld’, worded in the altijd named: de KDW’s zijn objectief en universeel geldig, want het resultaat van peer reviewed wetenschappelijk onderzoek.

Netherlands paste zelf de normen aan

That’s what it was, al wordt he zelden bij gezegd, dat de Europese critical loads For stikstof for Netherlands zijn aangepast by the ecologists Han van Dobben and Roland Bobbink, in a report that get peer-reviewed publicity is public. De Nederlandse KDW’s lopen uiteen van 7 tot 25 kilo per ha per year, afhankelijk van het soort natuur (habitat). Bobbink noemt stikstof in zijn niet-wetenschappelijke publicaties graag ‘een sluipmoordenaar’; For an ecologist, there is a bizarre discrepancy between a group of substances that is a notifiable material for plants.

Hoe dan ok, the way the KDW’s were insulting have indicated, namely as absolute grens waarboven everything qua stikstofdepositie op slot moet, volgt total not uit zulk onderzoek. The KDW is in the Netherlands a critical assessment deposit box, the nature of which is dominant as a result of some of the other EU countries.

Zodra de the computer model AERIUS recorded total stikstofdepositie in a Natura2000-area higher is dan de KDW, like geen enkel individual bedrijf boerderij daar nog een grammetje depositie bij doen – zoals eveneens berekend door AERIUS, dat op dat detail level not eens zinnige doenspraken kanspraken .

Misschien dat de onhoudbaarheid van dit beleid zelfs dead de Tweede Kamer begins door te penetrate, nu serieprocedeerder Johan Vollenbroek von MOB naar de rechter is gestapt om ook de nieuwbouw van de Tweede Kamer zelf stil te leggen because of the stikstofuitstoot waarmee the paired gaat.

Simple: terug naar één koe per hectare?

Afgelopen week kwam gepensioneerd milieuambtenaar Johan Sliggers met a plan for de landbouw dat Corte metten wil maken met heel dit technomane systeem of KDW’s as scherprechter over de door AERIUS berekende stikstofdeposities. Some celebrities, such as the former Minister for the Environment Jacqueline Kramer and climate cardinal Pier Vellinga, flock to the aft of the initiative.

Sliggers want a maximum amount of space per hectare of land, built in GrootVeeEenheden (GVE). Een GVE komt overeen met één koe, from vijf varkens of 150 tipping. The tightness is currently 3.8 GVE, so it should be about 2.3 GVE.

The special idea is that the landbouw is more ‘ground bonded’: it has been planned that it has its own ground. Then the stikstofuitstoot van the landbouw volgens Sliggers met the helft dalen, waardoor die aan de landelijke doelstelling voor 2030 voldoet en het hele circus-Van der Wal can have optedoekt.

Gaat het om de nature of om de norm?

The plan of de charme van Sliggers is de eenvoud: all dieren en grondbezit zijn voor iedere boer relatively simple vast te places. It was also said that the grandchildren would have to be aware that all the increases would have to be drastically reduced. The major change in the plan is that it is related to nature and nature.

The legal right to cause het huidige stikstofbeleid is nu juist, dat de Nederlandse natuur, op omvallen zou staan, hersteld have been through de stikstofdepositie op de Natura2000-gebieden onder de KDW te brengen. Zo’n algemene GVE-norm biedt geen garantie dat the depositie juist daar voldoende omlaag gaat. Anderzijds zullen he regio’s zijn, waar the GVE norm is much stronger then nodig om de Natura2000-gebieden daar onder de KDW te houden. As long as the idea is still there, that what is happening on the KDW is everything to do with life, that is Sliggers’ plan for now.

De Veluwe is the best biodiver

Vandaar de vraag: hoe erg is overwriting van de KDW nu eigenlijk? This is located in a larger area of ​​the Netherlands Natura2000 areas at hand. En not zon beetje also: overschrijdingen van sea dan 100 percent (10 or 15 kilos) zijn not zeldzaam, en dat duurt al decennia. As an argeloze burger zou je je af can vragen, hoe het dan mogelijk is dat we ever nog natuur hebben in Nederland. The real onderstaand beeld van de Veluwe, the largest Natura2000 area in the country, that counts as two stikstofoverbelastt.

Bron: PBL, Naar een uitweg uit de stikstofcrisis

Niettemin nam in de onderzochte periode op een groot deel van de Veluwe het aantal beschermde soorten toe of was stabiel – in flagrante tegenspraak met de mantra dat because of overriding van de KDW de Nederlandse natuur op omvallen staat.

Weliswaar zijn he also stukken Veluwe war de soortenrijkdom achteruit gaat, maar zelfs dat is not zoned sea toe te schrijven aan overschrijding van de KDW. Also on the ideal omstandigheden zal een natuurggebied by natuurlijke variatie altijd een wisselend beeld put to music.

A beetje normoverschrijding can geen kwaad

The statistiek van heel Nederland laat iets soortgelijks zien: he is legio Natura2000-area with a positive of stable trend qua natuurkwaliteit, waar the KDW with minstens 7 kilo overestimated wordt. The areas doen het dus prima onthanks forse stikstofoverbelasting. The area was bad for me because it was in large seas stikstofoverbelasting, the area for which it was good for me, blijkt stikstofoverbelasting nauwelijks voorspellend voor hun toestand.

Because no one wants to say it, they want to say it in the definition of KDW: it is ‘de grens waarboven het risico bestaat dat de quality van hethabitacional important wordt aangetast’.

The KDW is a paper standard

He states that you never saw it as ‘bij elke overschrijding van de KDW slaat deze sluipmoordenaar genadeloos toe’, what wellicht de formularing van Bobbink was weweest as hej zijn gang had mogen gaan. The KDW is de grens, what biologists in a nauwkeurig gecontroleerde, experimental situations needleig effect van stikstof begin te zien.

Pas bij zeer forse overschrijdingen van de KDW, met 100% von Meer, is the effect of stikstof vrij ondubbelzinnig te zien. Then it is already known that this has not changed in the future in a new period of time, but it is planned that there will be a number of places planned for the future from 20 to 15.

Uit practically overwegingen is born zulk jaren vergend onderzoek in stages of 5 kilos of stikstofdepositie. All there is the green fuzzy, and then he is nog the open natural variations in the zulke experiments. Therefore, Europese Critical Loads were given with a bandbreedte: for bijvoorbeeld hethabit ‘natte heischrale graslanden’ is die 10 to 20 kilo. This is known to be significant in terms of a clear value for the KDW.

Away with the all-encompassing KDW

Maar what does the Netherlands do? That needs as KDW for notte heischrale graslanden de ondergrens van 10 kilos, so have all Nederlandse KDW’s tot top de kilo nauwkeurig given, with some rightvaardiging that he now sometime a shearing grens dried must have been before vergunningsverlening.

Het is then in the heel not verbazingwerkkend, the overwriting of the KDW in the praktijk little shows over the toestand van a Natura2000 area. Overwriting of the KDW zou nooit op zichzelf red may zijn om in de omgeving van a Natura2000 area all stikstofemissie te ban.

The KDW is a risk indicator that satisfies all other factors of the status, as ordered by a natural area. Zo doen ze dat dan ook in all other EU countries. Maar the liggen qua stikstofbeleid dan also jaren eighth op Nederland, than ever de ecolobby wanted here.

U leest de heldere, sober report by wetenschaps journalist Arnout Jaspers every zaterdag in Wynia’s week. Wynia’s Week ships 104 Keer per year. The donators make that possible. Are you coming? Hartelijk thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *