Eight million menses op aarde.  How big were there people?

Eight million menses op aarde. How big were there people?

Next Tuesday, November 15th, is the ‘day of eight million’. De Verenigde Naties, the al decennia bevolkingscijfers bijhouden, heeft deze dag aangewezen als mijlpaal. Een the day born baby zal een certificaat krijgen waarop state dat hij of zij de eight millionth Werldburger is.

The certificate is symbolic, zo prices is het cijfer niet. He zouden also best 7.8 million mensen op aarde kunnen zijn, of 8.1. “Not all land registers hun population zo secuur. Het is a shatting, maar wel een zo betrouwbaar mogelijke schatting”, says demograaf Leo van Wissens van onderzoeksinstituut NIDI.

He had eleven years spent tussen de ‘dag van zeven miljard’ – October 31, 2011 – en deze dag van eight miljard. Over the first two years to three million years we are still 33 years old. That it was so hard to get there with the wereld population would not last for a long time. “In de jaren zestig, we zaten toen op drie miljard, kwam de VN met de eerste prognoses. The locations were then we were now zijn, maar lieten wel the enormously large zien. The first reaction was that all of the cases were absurd,” says Van Wissen. “Het was een schok om te zien, maar ze hadden wel gelijk.”

China and India zijn wat betreft bevolkingsaantal het largest. Opvallend is that India China is inland for inhaling as land with most of the residents, the line that will be crossed in 2023. Toch zit is not the most important development of that moment. This is in Africa, especially in the countries near the Sahara.

“China en India zijn nu heel groot, maar hoe die zich gaan developed is vrij zeker”, says Van Wissen. “Maar tot 2050 zit er in Afrika een groei van één miljard mensen aan te komen. The boortecijfer is only around 4.5 children per year. This is the end of the day, but it is over the tempo of the Daling bestaat veel onzekerheid. Daarom lopen de population forecasts tot het ade van de eeuw ook zo uiteen.”

Born and included the most important variables as het gaat om developed in the total wereldbevolking. Long tijd kregen mensen wereldwijd veel kinderen, waarvan een groot deel as a small child alweer overleed. The levensverwachting was laag. “Once there was a moment, there were changes in the word, as a result of a patron dat de demographic transit,” says Van Wissen. “Eerst neemt de gezondheid toe. The sterfte neemt af, with the name of the children’s sterfte. In the end there are fewer children. That was the first thing in the 19th century, to land in Europe, and then last decade in Africa. All land gaan vroeg of laat dezelfde curve door. The decisive idea for the development of the population: how long does it take to build?

exponentially large

The timing of the Daling varies by country and region. The timing maakt voor het total amount mensen op aarde veel uit, will as the population great gaat dat exponentieel. Of a daling een jaar eerder of later inzet lijkt in de eerste jaren na het moment waarop je kijkt niet veel uit te maken, maar na een tijdje tikt dat jaar enormously aan. “Think about the R-getal and the graphics about the tijdens de coronacrisis overal te zien waren,” says Clara Mulder, hoogleraar demografie aan de Rijksuniversiteit Groningen. “Populationsgroei is geen virus, maar de groei werkt hetzelfde: zit het groeipercentage boven de nul dan is he sprake van exponentiële groei, het gaat steeds harder.”

In a child’s valley of 2.1 children per year there is no even weight. Geen groei, also geen krimp van de people. Around the 2.1 also applies to the natural point of demographic transit, shows van knowledge. “We zien een empirical rules in all sorts of countries. Depending on the duikvlucht, the direction of the twee of net daaronder in Europe is also in Azië, Indonesia, Iran. Depending on the nature of the situation in a western frame, I can do that two children and an ideal number is forged. There come mensen op uit than ze het Kindertal zelf in de hand hebben, Dankzij vrije keuze, toegang tot anticonceptie en weinig risico op Kindersterfte.”

“Ik zie own lijk geen duidelijke speeches waarom het vruchtbaarheidscijfer rond die 2.1 zou blijven hangen,” says Mulder. “Achter het dalen cite a plausible germ theory, as ever turned bent dat he children doodgaan dan vervang je die than het ware door te childrenen te blijven krijgen, but he is geen germ theory that zegt waar the daling idealliter ophoudt. In Africa, there is a lot going on, maar the zou best op de 3.5 knnen blijven hangen. En in Europa duiken een aantal lands inmiddels vrij ver onder de twee.”

Another theory that depends on the demographics you can use to fit all the populations and the capacity of the area that is won, says Mulder. “Een populatie fruit vliegjes can explode, but we can also feel it as it is geen fruit sea. You know what the limit of the people’s population is, the limits of the capacity of aarde aan gaat lopen, and thereardoor zal gaan afnemen.”

Maar in demographic models spelen voedselschaarste, waterschaarste of other borders aan de leefbaarheid op aarde amper een rol. Also climate change never, what big delen van de aarde onleefbaar can maken. De verwachting is dat dit dit juist delen van Afrika kan gaan meeting, precios de regio’s waar het vruchtbaarheidscijfer nu hoog ligt.

Discuss demographers

How can climate change be improved? “There is a discussion about the demographics, but the demographic instruments are used in the same way as the climate change,” says Van Wissen. “Demography is in feite het doortrekken van trends uit het verleden, en dit we never know.”

“I think the climate change has happened over a period of time,” says Mulder. “I’m quoted in a work group of the CBS, over the Dutch population forecast, and we raise ons laatst bijvoorbeeld afgevraagd of we overstepped door hittegolven moeten meenemen. Dat hebben we toen nog niet gedaan, omdat sterfte the we nu zien tijdens een hittegolf veelal mensen meets the al dicht bij de dood were. The statistical difference isn’t that big, but it’s gaat he dus wel over.”

“Other than that, there is a ramp up, the oorlog of a pandemic, the doorgaans tijdelijke veranderingen in sterfte- en geboortecijfers veroorzaken, the climate change is more long-lasting,” says Van Wissen. “Yes, he is zeker een kans dat dit gevolgen heeft voor de bevolkingsontwikkeling, maar wilke?”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *