Ecologists worstelen with the following from stikstofneerslag: ‘op een given moment houdt het op’

Zodra Jan Hems doorheeft dat hij een boswachter is tegengekomen op zijn fietstocht door de Brabantse Kampina, wil hij zijn verhaal kwijt. “I was here as a dertienjarig jochie al om hout te vervoeren met een pony”, says the local user, zijn e-bike aan de hand. “In het najaar was het éen grote zee van bloeiende hei.” In the middle, ruim zestig jaar later, heeft Hems een grote grijze krulsnor. “Hey is gone soon.”

Boswachter Irma de Potter maakt a triomfantelijk birth: I like to hear it. Want het valt veel mensen niet op hoe de hei eraan toe is, notices ze. “Het gras dat tussen de heistruiken door groeit, vinden ze net zo splendid.”

We have het hele Zwanenwater al op zijn kop gezet. Op een gegeven moment houdt het op

Jitske Esselaar ecologist

In no alleen de hei heeft het moeilijk. Sea dan de helps van de types beschermde areas in Nederland which in 2019 in “zeer unfavorable” state, net as sea dan een derde van de dieren- en plantensoorten which subsequently de Europese Unie want been warned. Veel soorten have not been told, in some vlakken is an updated verbetering te zien, maar de algemene consensus is dat de natuur er bad aan toe is.

Stikstofneerslag is a van de hoofdoorzaken waarom he nog sea can verdwijnen, same with processes such as snipping, vervuiling and verdroging.

Toch vallen de gevolgen little op voor de middelde wandaar. Vijf ecologen en boswachters in vijf naturgebieden geven daarom een ​​prebeeld en leggen uit wilke effectsen stikstof heeft op kwetsbare nature.

Fast food for nature

The invloed van stikstof loopt via twee because: verrijking en verzuring. In het geval van verrijking, also wel vermesting, come change die in de natuur altijd al plaatsvinden in een stroomvernelling. Planned the de voedingsstof beter kunnen gebruiken, nemen de plek in van planned the gedijen in een voedselarme omgeving.

The ecologists zien daarom the landschappen verdwijnen that hear near to voedselarme soils. Het trilveen van de Nieuwkoopse Plasen groeit dense met advised. Op het zand en tussen het korstmos in de duinen komt gras tevoorschijn. En op de hei schijnen jonge Berken. Ecosystems that raise just a few voedsel nodigs have been supplanted by daardoor in hun heel. The point of departure in the Netherlands is altijd loofbos.

“In zekere zin heeft bijna elke plantensoort in dit vochtige heath area het moeilijk”, says De Potter. “Want het gebied staat in zijn heel onder druk. Stikstof is also fast food for nature.”

Successiestadia noemen ecologen de vanishing seedlings van growing the elkaar opvolgen. For the biodiversity is het goed om vanishing successie stadia in hetzelfde area te raise. Vandaar dat het nodig is om zon nu en dan in te grijpen om een ​​stuk natuur weer a couple of steps terug in de tijd te zetten, bijvoorbeeld door bos te kappen, heide af te plaggen of zand te laten verstuiven.

Back ground

That’s now no longer in the house, says De Potter. “In a normal area, the following succession stage has been set for us. Onder included van een overmaat aan stikstof zie je dat het al in vijf à tien jaar tijd is dichtgegroeid.”

Keep the voedselrijker maakt stikstof de Boden also zuurder. Hoe snel dat gaat depends on van het type soil. If it is very lime, then it can be turned over again. In a given moment, the lime content has become so long that the primary level of the soil soon becomes apparent. There are other processes going on: elements such as calcium, magnesium and potassium, which for many years are important, spoelen away. With minerals in the soil there is aluminum, which is toxic for the surrounding plants. “The reason is for summer drinks so much as a cola,” says boss Laurens Jansen at the Veluwe. De eikenbossen, the hij beheert, count as ‘zuurminnend’, maar zelfs daarvoor is de ground te zuur.

Ons landschap wordt steeds een beetje poorer

Martin van Schie ecologist

Natural resources hike everything from the chest to the enclosed van stikstof tegen te gaan. Ze later het gras afgrazen door shapen en rounden, zetten volunteers in om jonge bomen uit de ground te trekken en schrapen soms hele stukken kaal met grof werktuig. Tegen de verzuring strooien ze met lime of steenmeel and later ze stukken onderlopen met mineral water.

Het is as two days of electricity in, but also in the behavior of vijf ecologists and boswachters. With the maximum amount that can be left, it was bent, than it does not have a hard back. Bovendien raise the administrative regulations that have their own negative consequences for nature. “Een gebied moet rust krijgen”, says ecologist Jitske Esselaar in het duingebied Zwanenwater, near Callantsoog. “Het uittrekken van bomen verstoort de Boden en een Kraan rijdt de grond plat. We have het hele Zwanenwater al op zijn kop gezet. Op een gegeven moment houdt het op.”

Ecologist Martijn van Schie, met zijn voeten in het drassige veenmosrietland van de Nieuwkoopse Plassen: “As we overal intensive gaan maaien om de planten te helpen the other de stikstofdepositie lijden, dan hebben de diersoorten which he leven daar weer last van. En vervolgens die zeldzaam.”

Op de rode lijst

The following van tientallen jaren te high stikstofneerslag zijn voor de ecologen en boswachters not te missen. “We zien nu nog wat Paars en roze”, verbrüh ecolog Ronald Popken, terwijl hijl hij om zich heen kijkt naar de Heide van het Drentse Dwingelderveld. “Maar het has become vooral groen van het pijpenstrootje, een grassoort. Stekelbrem, Tormentil, that’s all taken for granted. Op delen van het Dwingelderveld zag het four years gegeden geel van de Arnica montana.” The flowers, also known as Valkruid, state nu op de rode lijst met bedreigde sorts.

Vroeger kwamen he never soorten in de plaats van water he verdween, shows Van Schie in de Nieuwkoopse Plassen. “Now is de rec eruit. Je kan steeds blijven roepen dat what he volgt also waarde heeft, maar uiteindelijk hou je maar a couple of sorts over. Ons landschap wordt steeds een beetje poorer.”

The stikstofuitstoot is if the years are negentig as nimble gedaald, maar daar notice de vijf natuurbeheerders nog niets van. Volgens verwachtingen van ecologists zullen de concentrations in de Boden nauwelijks Dalen zolang he veel stikstof op blijft neerslaan. Also at storage levels duurt het nog tientallen jaren voordat de Boden is manufactured. In the Netherlands natural new life in the blazen is also available on all sorts of other works, such as increasing the water quality and reducing the use of pesticides.

bear protests

Hoe de stikstofuitstoot prices omlaag moet, daar houden de ecologen en boswachters zich not so mee bezig. Ze can a gok wagen war de depositie vandaan Komt – varkensstallen, snelwegen, overgewaaid uit het Verenigd Koninkrijk – maar de metingen en het stikstofbeleid zijn not hun responsibility. You will notice that this summer it is better than that. Ze will not always op de foto, never advise even graag over de boerenprotesten.

“De natuur is flexible,” says De Potter. “They can make more than the condities ask for. Maar dan moeten we wel zorgen dat onze soorten voor die tijd niet verdwijnen.”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *