De muskusrat is a delicacy that is most riveted

He is only a little bit invasive exotic, but we are not sure what to do with it, because it is raised as a musketeer. Deze large Amerikaanse neef uit de woelmuizenfamilie – officieel dus helemaal geen rat – heeft zich in the first helft van de twintigste eeuw in rap tempo over heel Europa verspreid, waar hij naar lust veenoevers kaalvreet en dijkdoorbraken veroorzaakt. The term comes from the Eurasian continent of France to Japan. In the record year 2004, 400,000 Musk Rats were dooded in the Netherlands.

De ellende began in 1905, toen de Boheemse aristocrat Josef Colloredo-Mannsfeld three vrouwtjes en twee mannetjes mee terugbracht van een yacht trip to Alaska en ze losliet op zijn landgoed, not ver van Praag. Het was he te doen om the gorgeous, thick waterproof pels. Four years later the wild populatie al zo evenredig over Europe was spread, dat men de vorortgang daarvan met rakenmodellen kon voorspellen, writing de Britse natuurschrijver Dan Eatherly in Invading Aliens. In addition to other packages in Europe, muskrats are sold (in the Soviet Union avenues, 80,000 copies were released in 1928 and 1945). He will also fokkerijen ingericht, waar then weer af en toe een aantal copies ontsnapten. Het droeg allmaal bij aan de pijlsnelle aanwas van de wilde populatie in Europe.

Volgens de Veldgid’s Exotics kan een vrouwelijke muskusrat three tot four keer per jaar een nestje krijgen, waarbij ze four tot zeven jongen werpt, the al na vijf tot zeven maanden zelf geslachtsrijp zijn. That betekent that één example in the most extreme geval within één jaar voor 567 nieuwe Muskrats can worry. Because of this, the muscus council is informed of the extent to which an adaptation asset is available – in North America, the muscus council comes from other countries, including from Alaska to Mexico.

A full example can be square meters on the other hand in one day. A population of more than two specimens in one hectare can increase within a few years a growing effect on the biodiversity: cultivated areas verdwijnen, the vegetative seed placement changes greatly, young people lose their protection, that heeft weer effect on seed placement of hetgewervelde leven, enzovoorts. Daarbij eten muskusratten also insecten en schelpdieren, waaronder bijvoorbeeld de bedreigde beekparelmossel.

Besides the ecological damage, you also have to worry about the economic damage. Musk rats get graves in Oevers and judge the army as a shame to aan aan waterkeringen, rioleringen and waterzuiveringsinstallations. Hun can get en gangen verzakkingen veroorzaken in grasslands waardoor landbouwvoertuigen vast Komen te zitten of rounder hun poten breken. If you enter the river in Dijken ondergraven, you can overflow the river.

Musk rats get graves in Oevers and judge the army as a shame on aan waterkeringen

Before that, the last thing in the Netherlands there is an acute problem. The first muskusrat was born here in Valkenswaard in 1941. Niet long daarna is Nederland started with de bestrijding. The last twin year begins the great effect of the sorts. In 2021 he still had 44,995 musk rats killed (ten opzichte van 400,000 in top year 2004), valt te lezen in het Jaarverslag muskus- and beratten 2021 van de Unie van Waterschappen (UvW), who is responsible for the bestrijding. “He zijn nog wel twee problem areas: Zeeland en het Groene Hart”, Zegt Dolf Moerkens, UvW-Beleidsadviseur specialized in the Muskrattenproblematiek. “Voral datste veengebied is an absolutely walhalla for the muskusrat.”

The Muskusrat wordt in Belgium also known as waterkonijn. Because of that, het beestje or the name is considered to be a commodity delicacy. Deze waterkonijnen zijn dus talrijk, has been actie bestreden én ze been gastronomically gewaardeerd. Why are there some dishes on the menu card in restaurants? That we de Ondatrazibethicus stamp as een ‘rat’ is naturally geen goede pr (al hebben de Belgen daar dus een oplossing voor considered). Maar hoe je ‘m also noemt, is important, that het voor hunters en restaurateurs helemaal not duidelijk is of het legal is om muskusrat ter consumption aan te biden.

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit he heeft in principe niets op tegen, maar loopt daar liever niet mee te koop. Omdat een financiële prikkel ook averechts kan werken: mensen zouden ze bijvoorbeeld illegal weer can gaan fokken uit commerciële overwegingen. The NVWA starts with the gastronomic management of the museum and does not actively promote it. Maar de wet en de voedselveiligheid geven geen aanleiding om het te bieden.

In 2015 the EU banned all commercial activities – het houses, importers, fokken van en het handeln in – met betrekking tot all sorts of the Unielijst Invasieve Exoten. Maar dit geldt alleen voor living copies. Het act in carcasses of delen daarvan valt daar not otherwise, verduidelijkt Gabriel Mainer van de Afdeling Expertise van de NVWA: “Verder is de muskusrat een knaagdier en valt voor de wet, inzake veterinaire zaken, in de category small game, not than hazen en konijnen . You are entitled to ten aanzien van de jacht voor de muskusrat dezelfde regels than voor het other small game.”

The beestjes liggen vaak al dagen te lazy. The gelijk vlees is next to no more destined for consumption

Musk rats zijn grotendeels, maar niet strict, vegetarian. That brings a (laag) risk of parasites and zoonoses with me. Maar dat geldt also for some other wild sorts. “Eten is by definition nooit 100 per cent veilig”, says Mainer van de NVWA. “Maar we hebben rules for het consumeren van wild, en daarmee respect we het voldoende veilig. But as each of the risk’s nadrukkelijk opzoekt, dan loop je een greater kans dat het misgaat. I don’t want any other carpaccio of muscus eten.”

Toch writes the Unie van Waterschappen, which de bestrijding uitvoert, op hair website that het verboden is om muskusrat te eten, omdat het vlees not voldoet aan the norms the money for consumption. Dat heeft te made with the fear method, puts Dolf Moerkens uit. Een deel van de muskusratten wordt ‘passief’ gevangen: met kooien in en om het water. “Een beetje bestrijder heeft zo’n duizend tot tweeduizend kilometers of watergang onder zijn hoede, the controleert eens in de een of twee weken the vallen.” Then the bestjes vaak al dagen te lazy. The gelijk vlees is next to no more destined for consumption.

Most muskusratten won ‘actief’. Daarbij wordt naar bouwen zocht wararomheen onder water clamps been bred. “They have been meestal de following dag controlled in leeggehaald, want ever wil dat hele nest vangen”, Aldus Moerkens. Maar also the beestjes can never be consumed. “Want dan zouden all rattenvangers ook kwalificeerd zijn om het vlees te keuren en beschikken over een koelwagen.”

Het staat een hunter in principe vrij om al het wild dat hij of zij legal schiet, zelf op te eten

Het staat een hunter in principe vrij om al het wild dat hij of zij legal schiet, zelf op te eten. Om het in de voedselketen te brengen – daaronder valt verkopen aan een poelier of restaurant, maar also weggeven aan de buren – moet het vlees been geeurd en moet het traceerbaar zijn. Het wild serves dan te been geeurd by een GP, ​​of wel ‘gekwalificeerd person’ – een hunter met een extra opleiding – the ook de nodige administratie bijhoudt. That also counts for the muscular advice.

Everybody likes a hunter’s grandson to be used for the yacht (dus om binnen het yacht season op de vrij bejaagbare sorts te hunt, te weten: haas, konijn, duif, wilde eend en fazant), dan wel voor schäbestrijding of populatiebeheer. In the last few months, there must be a specific option for a given event, the KNJV Hunters’ Association will be specified. In this case, the crux of the matter: before the muskusrattenbestrijding, the first option is to go to the watershed. Only two other provinces, such as Noord-Brabant and Zeeland, have daarnaast and an open end for the construction of a country.


Bottom line: het is not makkelijk om eraan te komen, maar in theory like en kan je een muskusrat, which is geschoten in Brabant of Zeeland en geurd door een GP, ​​eten zonder al te veel risico, mits met gezond verstand. Then it remains over the hamvraag: is it lekker?

Chef Arjan Smit has been working for a year in the De Pronckheer street restaurant in Cothen, scheduled for January 25 in 2018 before the end of the year. “Ze hebben nooit really op de kaart gestaan, maar ik had he altijd een stuk of vijftien in de vriezer. Het were vooral veel Belgen, which he helemaal voor naar Cothen talk.” The wisten dat ze daar most zijn omdat Smit de publiciteit nooit geschuwd heeft. “I’ve been told he’s the old man because he’s serving the prima eetbaar zijn, has become negligible. Daarom serverde ik bijvoorbeeld also meerkoet.”

Smit stoofde de Muskratten met een beetje rode wijn, wild bouillon and peperkoek. The last thing to worry about is not all that the animals kill, which is what it is about to die for wild animals, but also for a quick binding of the Saus. He wants relatively little vlees aan zo’n beestje en al helemaal geen vet. De truc is dus om ze vooral niet te long te cookn. Five minutes is enough. “Daarbij wil je wel een thick sous, the lekker aan het vlees blijft hang.”

The smaak van muskusrat is te vergelijken with the van haas

The smaak van muskusrat is te vergelijken with the van haas: het is donker vlees, met een diepe wildsmaak. Maar heft an extra time. Hij heet niet for niets muskusrat. Het word ‘muscus’ comes from oorspronkelijk van het Sanskriet voor ‘testicle’. Het verwijst naar kliertjes waarmee het Siberian muskushert a strong geurstof producer om geurvlaggen uit te zetten. Deze Zeer aromatic substance is in dozens of years een wild in Zeldzaam ingredient in the perfume industry. The Muskusrat producer een soortgelijke, zij het minder exquisite, substance: Bisam – Hij wordt also wel Bisamrat genoemd.

Het geeft het vlees een zoete, flowery-aromatic boventoon, een beetje as een gedroogd veldboeket, die het best uitkomt as het vlees (bijvoorbeeld de kleine rugfiletjes) rosé gebraden wordt. Met daaronder een heel duidelijke musky animale geur – a beetje geitenboerderij in de goede zin van het wood. Door that aromatic zoete character laat het waterkonijn zich uitermate goed Combineren met root zomerfruit. I’m stoofde ‘m in zuur Rodenbach-bier, bond de saus met peperkoek with a beetje gember en serveerde ‘m met rijpe kersen. I can do that again.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *