Burgerlijke ongehoorzaamheid is next to nodig gebleken

As de overheid óns never worried about tegen een klimaatramp, klimaatactivists op vreedzame wijze de wet overtreden, betrayed Anne Kervers and Sieger Sloot van Extinction Rebellion.

Anne Kervers and Winner Sloot

In 2015, the Nederland op de klimaattop in Parijs te stop met fossiele subventions, maar on overheid spekt de fossiele industrie nog steeds elk jaar met bijdragen van minstens 17.5 million euros. The Ministerie van economic zaken en klimaat Zelf wil geen inzicht geven in de hoeveelheid subvention aan deze sector, maar op Basis van publiek available information is berekend that the deadline 5 percent of the hele rijksbegroting betreft. The total requirement is at least three larger than the climatic requirements.

The Verenigde Naties provide with regularity that fossil fuels are used for the largest bijdrage leveren aan klimaatverandering. The “war on climate change” is actually the same as the “war on fossil fuels”. Toch krijgt de fossiele industrie in Nederland volop steun: kortingen op energiebelasting voor grootgebruikers (so als Tata Steel), verrijstellingen van accijnzen (op kerosene voor vliegentuigen en op diesel en stookolie voor de binnenvaart) and belastingvrijstellingen voor elektriciteitsopwekking (voor onder meer kolencentrales). That is irrational, contraproductive in, with het oog op (toekomstige) natural ramps, wrong.

Overheid is never mandatory

In the Urgenda-arrest (2015) ordeelde de Hoge Raad dat de Nederlandse staat zich op klimaatgebied onvoldoende inspant om de human rights van burgers te beschermen. Dat de overheid the obligation not nakomt, rightly stated in our own burgerlijke ongehoorzaamheid; het op vreedzame wijze overtreden van de wet om a point te maken. Day after day a group actievoerders daarom opnieuw near The Hague on the A12 te blockers: leraren, wetenschappers, Kunstenaars, ambtenaren and other bezorgde burgers who genoegen nemen met de inactieve opstelling van dit cabinet.

Burgerlijke ongehoorzaamheid speelde eerder een important role in the realization of vrouwenstemrecht, afschaffing van apartheid in de Verenigde States and beëindiging van het koloniale Bewind in India. Over al deze onderwerpen heerste indertijd morele verdeeldheid, terwijl ze vandaag de dag alom been recognized. Zo zal het also zijn met adequaat klimaatbeleid. Burgerlijke ongehoorzaamheid is a belangrijk middel om ethical dilemma’s zichtbaar te maden zodat de urgenie beter wordt gevoeld and he adequaat wordt acted.

Het stated that demonstrators of Extinction Rebellion for hun acts in de cel has been given. Ze vatten de risico’s en ontregeling die ze veroorzaken ook niet lichtzinnig op, maar kiezen he toch voor. Omdat klimaatverandering, a angewakkerd by 17.5 million aan fossil subsidies, a very large risk before our maatschappij. Omdat ze niets doen geen optie sea wind.

Veel Nederlanders raise bezwaar tegen deze desastreuze subsidies. In nature there are more manners in the active burgerschap te tone. Het delen van de oproep dat fossil subventions direct moeten have afgeschaft – online en offline – helpt om de druk op te voeren. Het geprek aangaan met vrienden, family, collega’s en vreemden is soms heavy, maar social longemak valt tegenwoordig in het never bij klimaatangsten.

Moed kun je train

Moed is also a spier that ever train well: depending on the word, elke keer less closely. Negeer daarbij accuse of hypocrisy. The focus on individual printing suffers from the fact that the system is changing. As George Monbiot (journalist of The Guardian) shows: pas als je naakt in een to leeft ben je niet meer heuchler; Maar dan word ever taken never more series, omdat je naakt in een to leeft. Vandaar dat iedereen, van frequent flyer tot veganist, van hart welkom is at Extinction Rebellion.

A better environment begins with appropriate behavior and rules. The fossil industry heeft onze overheid veel te long beïnvloed. Stopping with fossil subsidies is a no brainer, a vanzelfsprekendheid. Adequate climatic conditions cannot be maintained for long.

Anne Kervers and Sieger Sloot wrote with the name meer dan 40 known Nederlanders such as Marjan Minnesma, Irene van Staveren, Maurits Groen and Jan Terlouw. De hele lijst met ondertekenaars, or how van deze letter vindt u op: https://extinctionrebellion.nl/opinie-fossiele-subsidie/

Lees ok:

Deze klimaatactivist verwacht dat de acties verharden. ‘Iedereen gaat rustig door, terwijl de wereld in fire state’

Op de VN klimaattop in Egypte poogden land hun klimaatbeleid vooruit te helpen. Activists soon want radical change. Hun acts judge me now op de Kunstwereld. Why, in the case of Extinction Rebellion and friends of yours, are you going? An activist and an onderzoeker on the word.

Lees ok:

“As a climate activist and a private person in your home, hey nog gelijk”

Climate activists protesters tegen de luchtvaart, maar sommigen vliegen zelf heel wat af. Hypocrite? Thinker of Vaderland Paul van Tongeren vindt dat een gevaarlijk verwijt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *