As we van het smulbos want gaan we honger lijden

This is the case with Trofim Lysenko and het vergeetboek te halen. Lysenko was a Russian biologist who considered kort na de Tweede Wereldoorlog een geel eigen versie van erfelijkheid, which in strijd was met de betten van Mendel (en met all was we nu van DNA engenomica weten). So poneerde hij dat verworven Eigenschappen konden doorgeven aan nageslacht, and that dit a prima middle what om de oogsten van de zwaar kwakkelende landbouw in de Sovjet-Unie te pray.

Onder Stalin het Lysenkoïsme de officiële becomes empty, but the dat tegensprak raakte op zijn minst z’n baan kwijt, as het al geen enkeltje concentratiekamp becomes. De op Lysenko’s pseudo-wetenschap gebaseerde landbouwpolitiek heeft bijgedragen aan hongersnoden met miljoenen doden in de Sovjet-Unie en in het China van Mao.

Rutte is geen Stalin, and at the University of Wageningen (WUR) it is also known as a real landbouwkunde onderwezen, but some deel van de politiek in Nederland is in de Greep van het 21ste eeuwse Lysenkoïsme: kringlooplandbouw. We gaan er maar niet van uit dat boeren die zich daar niet toe willen bekeren in heropvoedingskampen opgesloten, maar hun baan en hun bedrijf three ze wel kwijt te raken, en as de hele Europese Unie net zo enthousiast meegaat in deze ckte als Nederland, is massale hongersnood in kwetsbare regio’s as Africa evenmin uit te sluiten.

Never failing, GroenLinks loops voorop in het 21ste eeuwse Lysenkoïsme, op de voet gevolgd door D66. If progress is made in a political part, if there are great ideas that are coming up that are hard to come by, it is not possible to see anything that can be done, keep the 1% capitalists.

In het geval van de kringlooplandbouw dit het great idea concerns that he geen tegenstelling bestaat tussen natuur en landbouw. The hele modern landbouw with zijn Krachtvoer, Kunstmest, herbicides, pesticides, genetically modified organisms, antibiotics, tractors and milk robots is in the think op z’n favorable een tragic forgetting, maar ownlijk natuurlijk een complot van het agro-industriële complex om voor die 1% miljonairs woekerwinsten te maken over de ruggen van boer en consument.

This is always not necessary as we are in harmony with the natural life. Then, of course, there is everything that we need to do.

Knutselen met de wetenschap

Lysenko considered his own genetics, omdat the non-hinderlijke beperkingen van the bestaande genetica oplegde aan het beteren van de Landbouw in de Sovjet-Unie. De Lysenko’s van progressief Nederland proclaim that as we zo’n beetje all modern technology overboard zetten en de agrarian kringlopen sluiten, de landbouw, hand in hand met de natuur, voedsel voor 8 miljard mensen zal blijven producers, en over een tijdje voor 10 milliard.

Het Lysenkoïsme was obviously in strijd met de feiten, maar dat wilde Stalin never heard. Lysenkos Invloed taande pas toen Chroetsjev aan de macht kwam. The idea that there is a landbouw with closed kringlopen (van voedingsstoff as stikstof en fosfaat), the zone of art, elk jaar honderden miljoenen tons Voedsel voor mensen kunt onttrekken zonder het landbouwsysteem uit the putten, is not zo feitenvrij as Lysenleerijkleheids. Maar dat wil de Europese Commissie not heard so long with the name Frans Timmermans daar nog zit, too long houden also de kringlopers in de Nederlandse politiek de Wind in de Linien.

A plan shows more than a dozen weeks, for Tweede Kamerlid Laura Bromet thought hebben, toen ze afgelopen week de nieuwste cartoon van het GroenLinkse who think on Twitter zette. Dit kaartje beeldde ‘Nederland voorbij de stikstofcrisis’ af. What a paradoxical perspective of the kringloopknuffels for boeren, burgers and buitenlui!

Therein hebben boeren ‘in balans met de natuur een good income’ and woont iedereen in ‘betaalbare en natuurinclusieve woningen’. Also aan de wolf is thought, waar laatst toch what problems mee were qua balans. The blueprint for vanzelf on the Veluwe, ‘waar de eikenboom weer produce and de wolf rustig can bestaan’.

‘Smulbos for allochtonous’

Rusty. proof of the word. There is roofing that the lol hele kuddes schapen doodbijt en uit elk schaap maar éen hap neemt, ligt toch een beetje moeilijk in the kringloop. You can also look at the wolf as a wonderbaarlijke transformatie ondergaan en voortaan ‘rusty’ life. Het staat er niet bij, maar ik gok dat rusty avenues de hoogst noodzakelijke, balans producing prooien zullen doden, than bezoldigde euthanasiaartsen voor het wild op de Veluwe.

The most used kringloopknuffel is het voedselbos. The following cartoon shows ‘intensified veehouderij onder other plek voor voedselbossen’. The idea of ​​a project is that there is always a small building site, so there is a long time that there is a large menu on the market, notes, blades, pads and tubers.

The aartsvader van het Nederlandse voedselbos is the ‘smulbos voor allochtonen’ that a Gelderse milieuclub in 2004 went to anleggen. Special omdat volgens hun own onderzoek allochtonen niet veel met natuur op hadden, maar des te sea met gratis eten oprapen. Toegegeven, that genereerde nogal wat satire, dus dat was a valse start; vanaf nu zijn all voedselbossen ‘inclusief’, dus also voor autochtonen om van te smullen.

Het Schijndelse voedselbos

Weliswaar bepleit zelfs Bromet not that we de hele landbouw moeten vervangen door voedselbossen, maar het blijft toch een relevant vraag: hoeveel hectar voedselbos heb je nodig om 1 hectar intensieve akkerbouw of intensive veeteelt te vervangen? Over the intensive landbouw zijn gegevens makkelijk te vinden: a hectar aardappelen delivered per year 40 tons above sea level: a large vrachtwagen with a trailer vol aardappelen per voetbalveld. A hectare from the ecologist’s door ‘Grasfalt’ with 5 koeien, Levert Jaarlijks 40 cubic meters Melk op: een full tankwagen per voetbalveld.

How many notes, knollen and bosvruchten delivered a hectare of songs op? Here it is not possible to find serial numbers. Voedselbossen in Europe zijn toe nu toe altijd opgezet as educatie- of hobby-project, waarbij de omvang van de productie geen rol speelt. Vanuit de WUR loopt are some tijd wel een monitoring project van voedselbossen in Nederland, maar dat heeft zo te zien nog goen publicatie opgeleverd.

Also not considered: no more than one day, and one acre holds the boer een of twee keer per year een oogst. Maar het perspectief dat een nieuw voedselbos biedt, is waking, waking, waking. The largest forest of Europe – 20 hectares – is currently in a site near Schijndel, and that is noemt self-consciously ‘productievoedselbos’. The initiator, Wouter van Eck, reported fully that the first three years were frambozen and there were some people, and there were a number of calls and perennials, and there were plans and chestnuts. You as we now de intensieve veehouderij opdoeken, we can vanaf 2037 responsibly kastanjes smullen om aan onze eiwitten te komen.

Is there a claim for a subsidy?

Van Eck plakt daar nog a couple of onhoudbare claims aan vast, so as that in het Schijndelse voedselbos geen onderhoud (snoeien, wieden) nodig zal zijn, that onkruider vanzelf dood zal gaan, and that he geen plagues and ziektes kunnen ontstaan. Misschien dat Bromet dat looft, maar geen boer trapt daar in.

Large links and related kringlopers zijn also altijd zeer verontwaardigd over subsidies voor de intensieve landbouw. Is it always clear that the intensive land building is economically on the house? Het Schijndelse voedselbos van 20 ha ontvangt om te begin 3 ton subsidy van de province Noord-Brabant voor de aanleg, and still vijf jaar setting van lease for de grond. Also wordt Veel van het work done by vrijwillers. Blijven the dat work on betaald doen, tegen de tijd dat de oogst uit het bos only some income begins op te delivery?

Real claims about the product of a project are not taken from the wind, but I do not have that percentage of the year before the project is large, but that is only a few percent. Why? For modern land builds, dozens of years have been selected and planned for as little time as possible, and there is a large amount of potential for the men’s marketable product to be delivered. En op akkers wordt het groeien van voor de mens waardeloze planten acttief tegengegaan.

Daarentegen groeien in een voedselbos all sorts of sorts in concurrentie met elkaar om schaars zonlicht en voedingsstoff. En verreweg het largest deel van die jaarlijkse groei – dus de potentiële oogst – bestaat uit voor de mens oneetbaar spul: hout, bladeren en houtige wortels. Alleen as mensen hout konden eten, then snelgroeiende jonge naaldbossen were misshien een optie geweest than voedselbos.

Terug in de tijd

As de mens voortaan op die manner ‘in balans met de natuur’ moet leven, komt dit in feite neer op terug naar de tijd van de jager-verzamelaars: small, rondzwervende groepjes mensen die leefden van de kruimels die de natuur overliet. A first-class result, with 98% of the people who lived there were first willing to live in it.

De natuur geeft namelijk om mensen, net zo min than om some other diersoort, het is voor all levensvormen altijd een kwestie weest van pakken wat je pakken kan. Zo deed de mens dat, zo doet de wolf op de Veluwe dat nog steeds. All have become so successful that we want to be there in beperkingen. He is on average a tegenstelling tussen landbouw en nature, but het is de mans the bepaalt hoeveel de nature moet inleveren, not otherwise.

U leest de heldere, sober report by wetenschaps journalist Arnout Jaspers every zaterdag in Wynia’s week.

Wynia’s Week ships 104 Keer per year. The donators make that possible. Are you coming? Hartelijk thank you!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *